Tuleviku kosmosetehnoloogia
spetsialistid ja juhid sirguvad siin

Eesti tudengitel on juba
4 satelliidi ehitamise kogemus

Ühendame Eesti kõrgkoolid ja ettevõtted

Populariseerime kosmose valdkonna

Meie eetika põhimõtted

Demokraatlik juhtimine – otsustusprotsessis saavad osaleda kõik liikmed, olenemata nende positsioonist organisatsioonis. Iga liikme tööd ja panust hinnatakse võrdselt.
Vastutus – Tudengisatelliit püüab olla eeskujuks keskkonnaressursside tõhusal ja mõistlikul haldamisel, sealhulgas kosmosemissioonide läbiviimisel. Tudengisatelliidi kohustus on kasutada organisatsiooni raha säästlikult, arvestades praeguseid ja tulevasi projekte ning vajadusi.
Professionaalsus – organisatsioonis valmistatud seadmed vastavad kõrgetele tööstusstandarditele ja kajastavad antud valdkonna parimaid tavasid. Puuduste avastamisel võetakse vastavad meetmed koheselt kasutusele. Konfliktid lahendatakse üksteist austava dialoogi ja läbirääkimiste teel.
Teadmiste jagamine ja läbipaistvus – projektide käigus avastatud uued teadmised dokumenteeritakse ja pärandatakse uutele liikmetele. Tudengisatelliidi tegevusi, teaduslikke leide ja otsuseid jagatakse avalikkusega nii palju kui võimalik.
Kaasatus – organisatsiooni projektides on oodatud osalema kõik, olenemata nende päritolust, veendumustest, võimalustest või tulevikuplaanidest.